سیستم نوبت دهی اینترنتی

سیستم نوبت دهی اینترنتی برای مراجعه حضوری دانشگاه روزبهان


توجه !!!

انجام امور تسویه حساب و فارغ التحصيلي روزهای دوشنبه و سه شنبه و تحويل مدرک تحصیلی روز چهارشنبه می باشد . لذا خواهشمند است جهت دریافت نوبت در سامانه نوبت دهی ، حتما برای امور فوق در روزهای مربوط به آنها اقدام به اخذ نوبت نمایید .
با تشکر اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی